Basiscursus Coachen

Module 1 | TransforMissioneel Coachen

De Module ‘TransforMissioneel Coachen’ heeft tot doel om meer zicht te krijgen op de verschillende visies van het coachen. Er wordt daarbij uitgebreid ingaan op het model van het TransforMissioneel Coachen dat er op gericht is om mensen te leren fundamenteel anders te denken en te handelen. Dat heeft alles te maken met wie we zijn en de manier waarop we naar het leven kijken.

TransforMissioneel Coachen begint dus niet met het stellen van doelen of het bereiken van prestaties, maar met de vraag: wat is je identiteit. Wie ben ik, wat maakt mij uniek, wat zijn mijn kwaliteiten? Nauw verbonden daarmee is de vraag: wat is mijn missie. Wat vind ik werkelijk belangrijk, waar geef ik echt om, hoe zet ik mijn gaven en talenten in? Als identiteit en missie helder zijn, ben ik dan in staat om op een authentieke wijze vorm te geven aan mijn eigen functioneren op de plek waar ik van betekenis kan zijn.

TransforMissioneel Coachen zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur waarin de coachee zich bevindt. Want de effectiviteit van zijn missie zal voor een groot deel afhangen van de wijze waarop hij in staat is onderdeel te worden van die cultuur, zonder zijn identiteit en eigenheid te verliezen. Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situatie je ook verkeert, de kwaliteit van de relaties in die situatie, zijn bepalend voor je succes.

In dit kader is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe leer- en veranderprocessen verlopen en hoe je als coach of coachend leider invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van de ander. In deze basiscursus staat vooral het eigen leerproces centraal en wordt er een begin gemaakt met het ontwikkelen van eigen leerdoelen in relatie tot de eigen coachhouding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse coachtechnieken en –methodieken. Ook wordt er via een intervisiemethodiek stil gestaan bij de een probleemsituatie uit de eigen (werk)praktijk.

In deze module wordt veel geoefend in kleine groepjes van twee of drie personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van fictieve en (eigen) bestaande casussen. De leerervaringen worden zowel in de kleine groep als plenair gereflecteerd en geëvalueerd.

Docenten: Bart en Janine Broekman

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045