Post Hbo Leergang Excellent Coachen

Erkenning

Met het diploma “Post Hbo Leergang Excellent Coachen” kan de deelnemer zich bij de NOBCO laten inschrijven in het landelijk register van beroepscoaches. Tijdens de studie verzamelt de deelnemer alle relevante bewijsmateriaal die noodzakelijk is voor deze inschrijving.

NOBCO-EMCC erkenning

De Leergang Excellent Coachen heeft een Europees kwaliteitskeurmerk (European Quality Award) op Practitionerniveau. Het accreditatieproces is uitgevoerd door het Europese Mentoring& Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

PE – Permanente Educatie

NOBCO-registercoaches ontvangen in het kader van hun EIA-herregistratie het hoge aantal van 41 PE punten na het behalen van het diploma “Post Hbo Leergang Excellent Coachen” (kenmerk: 141006-CCE-053).

Aan predikanten en kerkelijke werkers uit de Protestante Kerk Nederland wordt het maximale aantal studiepunten (6 studiepunten) toegekend na het behalen van het diploma “Post Hbo Leergang Excellent Coachen”.

Post Hbo Register Opleiding

Na beoordeling van de opleiding door de Raad van Advies wordt een accreditatieaanvraag ingediend bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Na toetsing aan de kwaliteitscriteria verwachten we dat de leergang in 2015 een officieel predikaat zal ontvangen als erkend Post Hoger Beroeps Onderwijs.

Uit het assessmentrapport van de EMCC-NOBCO

De Post Hbo Leergang Excellent Coachen is een bewonderenswaardige en brede coachopleiding, goed georganiseerd met een sterke nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de studenten om te leren en te reflecteren. De eclectische setup heeft een sterke visie op meta-niveau met betrekking tot de coachprofessie en leunt op christelijke en identiteit gedreven waarden.

De kwaliteit van de cv’s van het personeel is zeer goed. Alle docenten hebben ruime ervaring op het gebied van coaching, leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep van coach, manager of consultant en voldoen aan de gestelde eisen.
De beoordelaars waarderen de kwaliteit van het management van de opleiding als zeer goed.

De beoordelaars zijn ervan overtuigd dat de organisatorische setting van de opleiding voldoet aan een goede algemene kwaliteit en een ontwikkeld kwaliteitsmanagementsysteem. De inhoud en de objectiviteit van het systeem van de eindtoetsen zijn op peil. De studenten worden in hun leerproces gevolgd en ondersteund en de resultaten van de eindtoets wordt op een zorgvuldige en nauwkeurige wijze beoordeeld en vastgelegd.

De leergang is ambitieus en overtuigend waar het de inhoud betreft. Het heeft een goede mix van theorie, praktijk , groepsstudie en huiswerk met een nadruk op persoonlijke reflectie door de student op alle onderwerpen die in de leergang aan bod komen. De persoonlijke begeleiding van studenten is sterk en weerspiegelt de opvatting dat persoonlijke ontwikkeling de kwaliteit van coaching verbeterd.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045