Nationale Coachseminar 2011

Bouwstenen voor een betrokken organisatie

De derde editie van de Nationale Coachseminar vond plaats op vrijdag 21 oktober 2011. Deze dag heeft meer gebracht dan velen hadden verwacht. Op de evaluatieformulieren regende het negens en tienen. Verschillende deelnemers getuigden van het ‘beste seminar’ tot nu toe. Anderen verwoorden het als een ‘snaar die mijn ziel op het diepste niveau heeft geraakt’. De beleving en de intensiteit van de toespraken en bijdragen zijn niet via een verslag uit te drukken, vandaar dat hier enkele reacties van deelnemers worden weergegeven.

Reacties van deelnemers

Ik heb dit seminar als zeer goed en boven verwachting ervaren. Ik ben geraakt en opgebouwd door topsprekers en heb nieuwe collega’s ontmoet. Kortom een dag vol opbouw, groei en netwerken. Top!
Martin de Jong, Vleuten  – Building Champions / Blanchard

“accu-dag”, opgetopt, vol. Geïnspireerd en bemoedigd! Goed georganiseerd, compleet. Bedankt!
Wim Zomer , Oegstgeest

Het was onvoorstelbaar indrukwekkend, inspirerend en eigenlijk veel te veel moois voor een dag. Ik heb nog minstens een week nodig om alle
indrukken een plekje te geven… Het beste seminar tot nu toe!
Aswintha Shirzad – H2O Coaching

Het derde nationale coachseminar was opnieuw een verrijking. Christelijke mensen (coaches, managers, adviseurs, etc.) die elkaar ontmoeten in alle eerlijkheid en elkaar inspireren om vanuit christelijke uitgangspunten op allerlei plekken in de samenleving te werken. Een zoutend zout voor de maatschappij! Ik vond het erg leuk om daar mijn bijdrage aan te mogen leveren en te blijven leveren! Inspiratie en bemoediging voor het werk, ik kijk uit naar het seminar van 2012!
Coos de Vries – Intégrad Zwolle

Nogmaals dank voor de leerzame en hartverwarmende dag! Ik heb het als persoonlijk en intiem ervaren om met een select gezelschap op te trekken! Mede door mijn werk in de psychiatrie heb ik vanuit herkenning intens genoten van de lezing van Gabriël Anthonio. En ook een workshop van een aantal uren achter elkaar (John Sas) gaf de mogelijkheid tot wat meer verdieping. Zo ook het samen bidden en zingen…. heerlijk!  DV tot volgend jaar!
Gertruud Slotboom, Veenendaal – Reasons Enough

Het was de eerste keer dat ik dit seminar bezocht: en meteen een schot in de roos. Naast alle informatie van kwalitatief hoog niveau die werd gebracht door inleiders die in hun wijze van brengen een voorbeeld waren van de inhoud van hun verhaal (do what you preach), waren het vooral de onderlinge persoonlijke betrokkenheid, het gevoel van echte verbinding en het gedeelde gevoel en weten geïnspireerd te mogen zijn en worden door  Jezus, onze Verlosser en Leider. En dat, naar mijn gevoel, zo treffend verbeeld door Gert van de Vijver. Geweldig bedankt voor de organisatie en inhoud van dit seminar!
Siebe Poutsma – coach en organisatieadviseur

Een seminar dat je praktisch en diepgaand toerust om als christen je licht te laten schijnen in & door je werk als coach/trainer. De toespraak van Gabriel Anthony liet authentiek voorbeeldgedrag zien in hoe je vanuit relaties & van binnenuit je leven kunt leiden. En de enorme impact die dat kan hebben op je gezin en je werk. Zijn verhalen & filmpjes hebben me diep geraakt & meer laten zien van wie God de Vader is en wie Jezus is. Hij daalt af naar ons mens-zijn en onze kwetsbaarheid en zo mogen wij ook met de mensen om ons heen afdalen naar waar zij zijn en van daaruit optrekken.
Menna de Jager – Netwerktrainer Franklin Covey Nederland

Dank voor het organiseren van het seminar. Ik heb de hele dag (inclusief heen- en terugreis met prachtig licht over het landschap) als erg waardevol en inspirerend ervaren. Gabriels uitspraak om van mens tot mens te praten en niet met de verwording zal ik niet snel vergeten.
Marion Kriele –  Compaz Mediation

-Input- in Putten! Wat een ongelofelijk inspirerend, bemoedigend, opbouwende en bewogen dag! Het heeft mij die geraakt en opnieuw bepaald de essentie van excellence leiderschap en coaching. Dank voor de geweldige organisatie en de goede verzorging! Dank ook aan de sprekers en hun openheid. De mooie muziek en de mooie zandschilderijen van Gert van de Vijver, wat een talenten!!
Rinske Krale-Hekman – De Meander coaching en training

In 2010 was mijn eerste keer. Er waren veel meer mensen. Het was een schok voor me bij het binnen lopen van de zaal. Het viel me direct op hoe de zaal tactisch was ingedeeld. Verbondenheid moest gecreëerd worden. Dat is dan ook gelukt. Mensen zaten niet ver uit elkaar, maar verbonden bij elkaar. Uitstekend. Het thema,sprekers en workshops waren boven verwachting.De behandelde onderwerpen, filmpjes en verhalen zijn zo stimulerend dat het nog steeds in mijn gedachten een harmonieuze naklank geeft. Het is tijd voor mij om daar meer tijd, aandacht en gebed aan te besteden. Gods rijke zegen toegewenst.
Jitze Lycklama à Nijeholt

Het seminar was informatief, goed verzorgd en twee hele goede sprekers…. Maar onbedoeld stal, voor mij,  zandkunstenaar Gert van de Vijver bijna de show. Magnifiek, krachtig en meeslepend! De ontmoeting en de seminars (die ik heb bijgewoond) waren boeiend.
Bram de Korte – manager marketing en communicatie

 Complimenten voor de dag, ook voor je enthousiasme en warme liefde naar de mensen.De dag werd gedragen door liefde.  Dit seminar heeft mijn hart geraakt, de kern van het menszijn kwam naar voren. Als deel van elkaar, elkaar betekenis geven, gedragen door de Schepper.
Aafke Pinedo Faber

Een inspirerende dag in gezelschap van warme mensen.
Frans Legerstee – Rijkspolitie Zuid Limburg

Voor mij was het ook de eerste keer dat ik deze seminar bezocht heb en ben inderdaad erg enthousiast. Door mijn vriendin Natasja den Boer ben ik hiervoor getipt en zal zelf ook volgend jaar mensen tippen, waarvan ik geloof dat ze ook graag zullen komen.
Pascalle Laban – coach/ adviseur

Voor mijn was dit de eerste keer dat ik het seminar bezocht. Ik had me pas donderdag aangemeld. Wat een geweldig seminar. Ik ben normaal niet zo’n prater, maar heb aan iedereen die ik voorbij kwam welk een geweldige dag ik gehad heb. Zelfs op zaterdag in de auto op weg naar een mountainbike toertocht, moest ik het verhaal van de appeltaart van 5 miljoen delen. Wat ik vooral zo bijzonder vond was de sfeer; de bijbel ging open, de liederen die mijn hart openbraken, het gebed waarin ik mij dicht bij God voelde en de verbondenheid heb ervaren met de andere deelnemers. De sfeer was ook zo vredig, mensen waren belangstellend naar elkaar. In een woord geweldig. Als God ons hart openzet, wat komt er dan veel positieve energie vrij.Ga zo door, volgend jaar hoop ik weer van de partij te zijn.
Harry Bolks – Manager HRM Opella

Dit coachingsseminar heeft mij opgebouwd met nieuwe inzichten, maar nog belangrijker: het heeft mij diep geraakt van binnen dat coaches zich druk maken om een ander, maar vaak verwaarlozen zij hun eigen ziel. Anthonio: een organisatie kan niet zonder vriendschap, dat zien wij bij Jezus, die noemt zijn volgelingen Zijn vrienden. Kuipers: wanneer jouw medewerkers je niet vertrouwen, kan je ALLES niet verkopen.Ik heb genoten van de kleinschaligheid en de eenheid van de groep, wetende dat je vanuit de zelfde bron put om naast andere mensen
te staan.Geweldig vond ik dat, wanneer ik geen andere verplichtingen heb, ben ik er zeker bij volgend jaar.
Peter Wattel – ROC Friesche Poort

Nog dank jewel voor het uitnemende van de gehouden 3e Nationale Coachseminar. Een start met zeer betrokken inleiders die naadloos aansloten bij de belevingswereld van de deelnemers en het thema van deze mooie dag. Het sluit gewoon aan bij excellence / buitengewoon / bijzonder, enz.. Met een goed gevoel van openheid, geborgen weten in een warm bad in de vorm van een Coachseminar met een eigen en gezamenlijke identiteit.
Henk Roseboom AC

Het was een ongelooflijk indrukwekkend seminar dit jaar. Wat mij het meest is bijgebleven zijn de woorden van Gabriel Anthonio: “Ik wil kijken naar de mens niet naar de verwording daarvan.” Hoe levensveranderend is dat als je, zoals hij, in een positie bent om vanuit dat mensbeeld beleid vorm te geven, mensen te ontmoeten en er voor ze te zijn. Meesterlijk coachen is vooral naar mensen kijken zoals onze Meester, de Here Jezus, dat doet en door wat Gabriel Anthonio vertelde werd dit geillustreerd. Omgaan met mensen zoals Jezus dat deed is levensveranderend en maakt wezenlijk verschil in deze maatschappij.
Natasja den Boer – sr.medewerker vrijwilligers EO

Kick-Off NCS2011

De Nationale Coachseminar werd geopend door dagvoorzitter en de kick-off werd verzorgd door ‘entertrainer’ Rob Zigter. Samen met zanger en pianist Jan Hendrik Niemeijer -op dat moment aan de vooravond van zijn avontuur bij ‘The Voice of Holland- verzorgde Rob de musicale omlijsting die geheel bij het thema zal aansloot.

Hoofdsprekers

Hoofdsprekers in het ochtendprogramma waren Jan Kuipers (CEO FranklinCovey Benelux) en Gabriël Anthonio (Professor in Leadership and Change Management aan de Stenden University te Leeuwarden en Voorzitter Raad van Bestuur Jeugdhulp Friesland).

Jan Kuipers legde in zijn bijdrage de focus op het bevorderen van een organisatiecultuur waarin coaching goed kan gedijen. Hierbij maaktte hij gebruik van Covey’s achtste eigenschap van effectief leiderschap. Covey formuleert deze als volgt: Ontdek je eigen ‘stem’, draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen. Dit maakt dat je het beste in jezelf naar boven haalt en zo de meeste creativiteit, kracht en resultaten boekt. Dit geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor organisaties.

Jan heeft deze gedachte uitgewerkt in zijn boek ‘Menskracht’ en hielp de deelnemers een brug te slaan van ‘principe’ naar ‘praktische toepassing’. Hierbij maakte hij gebruik van de vier dimensies lichaam, hart, ziel en verstand die hij verbond met dicipline, passie, visie en geweten. Met voorbeelden liet Jan Kuipers zien hoe deze gebieden op een methodische wijze kunnen worden toegepast om systemen en processen te stroomlijnen, talenten te ontketenen, richting te geven en het vertrouwen te vergroten.

Gabriël Anthonio legde in zijn bijdrage de focus van de uiterlijke wereld van het sturen, plannen en resultaten behalen, naar de innerlijke wereld van onze passie en kernwaarden. Op een indrukwekkende en persoonlijke wijze stond hij stil bij vragen als: hoe kunnen we ons staande houden in een op economische resultaten gericht tijdsgewricht; hoe blijven we op koers als de ene organisatieverandering op de andere volgt; hoe voorkomen we dat we vervreemden van onze eigen passie en kernwaarden; wat zijn onze ankers en wat is ons kompas in deze woelige tijd; hoe kunnen we vanuit onze passie en kernwaarden toch excellente of spraakmakende resultaten behalen? Met behulp van eigen praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten gaf Gabriël Anthonio een aantal principes en concrete handreikingen voor excellent leiederschap en meesterlijk coachen.

De artistieke omlijsting

Imponerend was de artistieke bijdrage van zandkunstenaar Gert van de Vijver. Op een onnavolgbare manier maaktte Gert gebruik van een boeiende kunstvorm: het zandschilderen. Naadloos sloot hij met zijn zandschilderingen aan bij de toespraken. De hoofdstoespraken gaven veel stof tot nadenken. Voor de deelnemers waren de artistieke intermezzo’s van Gert een goed momenten om te worden geleid naar reflectie en verwerking.

Workshops

In het middagprogramma konden de deelnemers kiezen uit de volgende workshops:

  1. Coachen in je eigen leefomgeving | Stan Uyland e.a. (GIDSnetwerk)
  2. Coachen van medewerkers | Martin de Jong (Building Champions/ Blanchard)
  3. De kracht van Online Coachen | Jan P. Klapwijk (Co Process Online)
  4. Professionele nabijheid | Bram Beute (Vivento)
  5. Het ontwerpen van een coachbeleid | Coos de Vries (Integrad)
  6. Coachen van weerstanden | Anne Marie Kouwen (Praktijk Kouwen)
  7. Coachlessen uit het leven van Jezus | Rudi Hakvoort (D-Cision)
  8. Coachen en geestelijke groei | Robert Tolsma (CC Excellence)
  9. Systeembenadering in het coachen | John Sas (Sasinerga/ VCC)
  10. Van professional naar Persoonlijk Meesterschap | Jolanda Nooteboom (Xpand)

Slot en netwerkdiner

Met hoofden vol indrukken werd deze bijzondere seminar afgesloten door de dagvoorzitter. Na een aperatief konden de deelnemers genieten van een heerlijk netwerkdiner!

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045