Topleergang Excellent Leiderschap

Resultaten

In de Leergang Excellent Leiderschap gaat het niet primair om de cognitieve ontwikkeling. Hoewel er hoogwaardige input wordt gegeven via een serie masterclasses en bestudering van relevante literatuur, zal het accent vooral liggen op de reflectie, bezinning en praktijkbespreking.

Om dit proces maximaal te bevorderen zijn er tijdens de bijeenkomsten meerdere procesbegeleiders aanwezig.

De Leergang Excellent Leiderschap en de intensieve procesondersteuning is gericht op bewustwording en groei op onderstaande gebieden. Het zal per deelnemer verschillen op welke gebieden de focus komt te liggen in het eigen leerproces.

 1. Ik ben in staat om goed onder woorden te brengen wie ik ben als leider en wat mij ten diepste motiveert.
 2. Ik ken mijn innerlijke waarden en ik weet hoe ik die kan hanteren in situaties waar sprake is van tegengestelde waarden.
 3. Ik ben mij bewust geworden van mijn automatische denk- en reactiepatronen in het omgaan met stress, moeiten, tegenstand, teleurstellingen, enzovoort en ik weet welke patronen en mechanismen al dan niet bijdragen aan het leiderschap dat ik voor ogen heb.
 4. Ik ben mij ervan bewust hoe ik anderen op mijn eigen unieke manier mag dienen als leider.
 5. Ik ken de waarde van betrouwbaarheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid en ik weet hoe integriteit in mijn leiderschap en binnen de organisatie kan worden bevorderd.
 6. Ik weet op een integere wijze balans te vinden tussen eigenbelang en de belangen van anderen.
 7. Ik ben mij bewust van de diepe betekenis van vriendschap en weet deze op een effectieve wijze te gebruiken voor het creëren van verbondenheid.
 8. Ik weet hoe ik op een integere en effectieve wijze anderen kan bemoedigen, complimenteren en waarderen.
 9. Ik weet hoe ik vertrouwen kan geven aan mijn medewerkers en wat ik moet doen om autonomie op de werkvloer te bevorderen.
 10. Ik weet wat ik als leider moet doen om het potentieel in mezelf en anderen de ruimte te geven en tot volle bloei te laten komen.
 11. Ik weet hoe ik mijn medewerkers en collega’s het beste kan dienen, zonder mezelf voorbij te lopen of de belangen van de organisatie of de onderneming te schaden.
 12. Ik weet een gezonde ambitie naar meesterschap te ontwikkelen, zodat de resultaten  waar we naar streven getuigen van een buitengewone en opmerkelijke inzet en kwaliteit.
 13. Ik weet balans te brengen in de energie die het werk van me vraagt en die het oplevert en wat ik moet doen om met plezier te blijven werken, zonder opgebrand te raken.
 14. Ik ken de bronnen waar ik energie, motivatie en betekenis aan ontleen en ik weet wat ik moet doen om uit deze bronnen te putten.
 15. Ik weet hoe ik mijn unieke missie en passie kan verbinden met mijn leiderschap op de plek waar ik functioneer.
 16. Ik weet hoe ik mijn bedrijf, organisatie en medewerkers kan helpen om zodanig betekenis te geven aan de dingen we doen, dat er een innerlijke drive en dynamiek ontstaat in het samen werken aan de toekomst.
 17. Ik weet op welke momenten ik in mijn leiderschap moed en durf mag tonen door daadkrachtig voor mezelf of voor de ander op te komen.

Extra ondersteuning

In bepaalde situaties kan er een behoefte ontstaan voor extra ondersteuning of begeleiding. Via CC Excellence kan worden gevraagd naar een executive coach. Voor meer informatie ga naar de site van Excellence Coaching & Consultancy

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045