Over ons

Privacystatement

CC Excellence verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy en persoonlijke levenssfeer erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze diensten zo goed mogelijk te verlenen en u daarover te informeren. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • door klanten, medewerkers en overige relaties verstrekte persoonlijke informatie,
  • door werkgevers, organisaties en kerkelijke gemeenten verstrekte gegevens van medewerkers en leden en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

CC Excellence houdt een relatieadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd. In deze administratie worden gegevens vastgelegd van:

  • personen, teams of organisaties die diensten en producten van CC Excellence afnemen of hebben afgenomen,
  • personen die zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief van CC Excellence en
  • personen die door CC Excellence ingehuurd zijn (geweest) als medewerker of vrijwilliger.

CC Excellence verzorgt onder andere coachtrajecten op individueel, team- en organisatieniveau, opleidingsprogramma’s op basis van Open Inschrijving en InCompany en enkelvoudige bijeenkomsten zoals seminars en workshops. Wij verzamelen ten behoeve van onze activiteiten persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, foto’s en persoonlijke gegevens). Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats door gesprekken en via e-mails en de website en alleen na expliciete toestemming van betrokkene. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Indien dit voor het nakomen van de overeenkomst nodig is, geven wij alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens door aan derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat wij voor u als student studieboeken bestellen en deze direct naar u toe laten sturen of voor het (be)drukken van uw diploma.

Voor afnemers die gebruik maken van het Online Studieplein of een ander extranet, wordt voordat zij toegang krijgen expliciet toestemming gevraagd om van deze extranetdiensten gebruik te maken. Online Studieplein is een beschermd domein waar alleen de opleidingsinformatie is te zien van de opleiding waarvoor de betrokken persoon zich heeft ingeschreven. Deelnemers worden erop gewezen dat op deze website gegevens van hen zichtbaar zijn voor anderen en dat zij persoonsgegevens van andere deelnemers en docenten kunnen zien. Daarnaast wijzen wij de gebruikers van Online Studieplein erop dat als zij zelf documenten uploaden deze door anderen kunnen worden ingezien en gedownload.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan CC Excellence via 0900-0930 of privacy@cc-excellence.nl.

CC Excellence is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van CC Excellence: Postbus 660, 9200 AR, Drachten.

Nieuwsbrieven en nieuwsberichten (w.o. afmelden)

Klanten en geïnteresseerden ontvangen, als dit actief door hen is aangevraagd, periodiek een nieuwsbrief per e-mail of incidentele nieuwsberichten via verschillende media, om hen vakinhoudelijke informatie te geven of hen op de hoogte te brengen van ons werk en aanbod.

CC Excellence maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan worden gezien of de links in de e-mails worden aangeklikt. Op deze wijze kan CC Excellence informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Wilt u minder of geen nieuwsbrieven of nieuwsberichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via een uitschrijflink in het betreffende bericht of via 0900-0930 of privacy@cc-excellence.nl

CC Excellence heeft een Facebook pagina, waarop zij nieuwsberichten plaats. Het is op Facebook mogelijk om reacties te plaatsen.  Alle informatie die op deze wijze openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Houdt u hier rekening mee als u reacties toevoegt. Foto’s van studenten of afgestudeerden worden door CC Excellence alleen geplaatst na expliciete toestemming van betrokkenen.

Bezoek aan onze website

Om  de kwaliteit en effectiviteit van onze website te kunnen garanderen heeft CC Excellence een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics waarbij de strengste privacy-maatregelen zijn genomen: bezoekersgegevens worden anoniem verwerkt (zijn op geen enkele manier traceerbaar naar IP-adressen of personen), er worden geen gegevens gedeeld met Google en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Naast bovengenoemde cookies worden er ook zogenaamde functionele cookies gebruikt. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website hoeven we hiervoor geen toestemming van de bezoeker te vragen.

Beveiliging

CC Excellence heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid

CC Excellence houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

CC Excellence V.O.F.
t.a.v. de heer R.H. Tolsma
Postbus 660
9200 AR Drachten
Telefoon: 0900 – 09 30
E-mail: privacyinfo@cc-excellence.nl

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045