Basiscursus Coachen Foundation

InCompany opleiding tot NOBCO gecertificeerd coach

De InCompany Basiscursus Coachen Foundation is een cursus van zes dagen verspreid over een periode van acht maanden (187 studiebelastingsuren). Deze interne en waardengedreven cursus is speciaal ontworpen voor leidinggevenden en coördinatoren die hun medewerkers en teams willen coachen op het terrein van samenwerking, communicatie en kwaliteitsverbetering.

De deelnemers worden vanuit het TransforMissioneel gedachtengoedvertrouwd gemaakt met de belangrijkste coachvaardigheden en geholpen om met nieuwe inzichten en meer effectiviteit invloed uit te oefenen op de medewerkers en teams die ze begeleiden.

Europaan Quality Award

Om de kwaliteit van de cursus goed te borgen worden de coachcompetenties en de vaardigheidsindicatoren van de NOBCO, alsook de teamcoachcompetenties van de ST!R gehanteerd als eindtermen voor het cursusprogramma.

Voor dit traject is een EQA-erkenning op foundation niveau aangevraagd bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Deelnemers verwerven met deze InCompany cursus een basis om zich op foundationniveau in te schrijven in het beroepsregister van de NOBCO.

Cursusprogramma

Het cursusprogramma bestaat uit de volgende vier ontwikkelsporen:

1. Visie op coaching: het grote plaatje zien

Professioneel handelen begint met een heldere visie. In dit spoor ontwikkelen de deelnemers een gezamenlijke en individuele visie op coaching. Deze visie is in lijn met de visie van de eigen organisatie en afgestemd op de gezamenlijke waarden en kerncompetenties. De deelnemers ontwikkelen al werkende belangrijke coachvaardigheden om medewerkers en teams in een ontwikkelmodus te krijgen. Het formuleren van een persoonlijk coachprofiel en coachvisie in relatie tot je huidige functie maakt deel uit van de formele toetsing.

2. De coach als bruikbaar instrument: werken aan jezelf

Uitgangspunt is dat de coach als persoon het belangrijkste instrument is. Dit veronderstelt dat je zicht hebt op innerlijke drijfveren en overtuigingen die ten grondslag liggen aan je coachend (beroepsmatig) handelen en dat je hier gericht invloed op kunt uitoefenen. In dit ontwikkelspoor geef je met behulp van coachende technieken en nieuwe inzichten je eigen ontwikkelproces vorm. Het maken van een persoonlijk ontwikkelplan en het schrijven van een persoonlijk leerverslag maken deel uit van de formele toetsing.

3. Ontwikkelen van coachcompetenties: verantwoord handelen

Je ontvangt kennis over de belangrijkste coachprincipes en processen en leert deze te begrijpen in je eigen context. Aangereikte methoden, technieken en coachvaardigheden worden geoefend in de veilige setting van de leergroep en daarna toegepast in de eigen werkomgeving. Het schrijven van een reflectieverslag over de eigen coachpraktijk (minimaal 25 CCU) maakt deel uit van de formele toetsing.

4. Theoretisch inkaderen: begrijpen waarom iets wel of niet werkt

Als coach is het belangrijk dat je denken en handelen is gestoeld op theoretische inzichten over het coachen van individuen en groepen. Intuïtie en ervaringskennis worden geplaatst binnen een helder theoretisch en filosofisch kader op basis van het TransforMissioneel gedachtegoed. Het maken van een theoretische toets over TransforMissioneel Coachen en de bestudeerde literatuur maakt deel uit van de formele toetsing.

De trainers: professioneel, praktisch en persoonlijk

De trainers zijn ervaren teamcoaches die hun specifieke coachvaardigheden direct in de praktijk brengen binnen de cursusgroep. Ze zijn in staat om op kennis en inzichten over teamdynamieken op een persoonlijke en  praktische over te brengen en de deelnemers te helpen die op een relevante manier te integreren binnen hun eigen werkcontext.

Meer informatie: op zoek naar de juiste klik

Voor meer informatie of het aanvragen van een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045