Topleergang Excellent Leiderschap

Inhoud

De inhoud van de Leergang Excellent Leiderschap is gericht op acht essentiële waarden in het leiderschap.

Dag 1  |   Waardengedreven Leiderschap

 • TransforMissioneel: de leider als regisseur van waardengedreven processen
 • De moed ontwikkelen om je eigen identiteit en missie niet te verloochenen
 • De kunst ontwikkelen om te verbinden met anderen zonder jezelf te verliezen
 • De ambitie ontwikkelen om te streven naar ‘het juiste midden’
 • Het begint met zelfleiderschap: zelfregie en zelfzorg

Masterclass door Bart Broekman.

Dag 2  |   Leiderschap en Authenticiteit

 • Ken jezelf: identiteit vanuit het ‘gekend zijn’.
 • Ontdekken van eigen missie en die verbinden met leiderschap.
 • Ruimte geven aan de authenticiteit van de ander, zonder de eigen authenticiteit te verliezen.
 • Ken je bron en weet hoe je aangesloten blijft.

Masterclass door Jacky van de Goor.

Dag 3  |   Leiderschap en Verbondenheid

 • Het creëren van oprechte en actieve betrokkenheid.
 • Verbinding tussen top en werkvloer: als het boven beweegt, beweegt het beneden dan ook? En vice versa!
 • Verbinden door los te laten: ruimte geven aan autonomie en diversiteit.
 • Het beïnvloeden in organisaties vanuit contextueel perspectief.

Masterclass door Hans Groeneboer.

Dag 4  |   Leiderschap en Meesterschap

 • Het belang van ‘meesterschap’ en het bevorderen van uitmuntendheid als tegenhanger van routinematig handelen.
 • Een uitdagend plan ontwikkelen o.b.v. ‘best practice’ om continue te ontwikkelen (ambitie).
 • Het proces van ontwikkelen van eigen en andermans oneindig potentieel (leren en transformeren).
 • De bereidheid om te oefenen, in te spannen, de tweede mijl te gaan, te lijden voor het beste (discipline).

Masterclass door (nog onbekend).

Dag  5  |   Leiderschap en Dienstbaarheid

 • De betekenis van dienstbaarheid voor resultaatgerichte organisaties.
 • Het geven van autonomie aan medewerkers is gebaseerd op het geven van vertrouwen.
 • Het stimuleren van zelfsturing in plaats van leiden vanuit controle en hiërarchie.
 • Hoe krijgt dienstbaarheid inhoud en vorm als er sprake is van tegenstand, kritiek en teleurstelling

Masterclass door dr. Inge Nuijten.

Dag 6  |   Leiderschap en Zingeving

 • De inspiratiebronnen van onze medewerkers inzetten om te ontdekken en uit te dragen wat voor onze organisatie van betekenis is
 • Het belang van creativiteit en verbeelding voor identiteitsontwikkeling en zingeving binnen onze organisatie
 • De relevantie van kunst voor het omgaan met de levens- en zinvragen op het terrein van leiderschap
 • Leiderschap spreekt niet alleen aan op hoofd en handen, maar ook op hart en ziel. Kernwoorden: zingeving, inspiratie, levenslust, vitaliteit, creativiteit en verbeeldingskracht

Masterclass door prof. dr Hans Alma.

Dag 7  |   Leiderschap en Integriteit

 • De betekenis van integer leiderschap voor bedrijven en organisaties.
 • Voorbeeldleiderschap: Hoe eerlijk en betrouwbaar ben ik zelf?
 • Leiderschap en ethische dilemma’s.
 • Ethische cultuuraspecten voor het bevorderen van organisatie-integriteit.

Masterclass door Karin Lasthuizen

Dag 8  |   Leiderschap en Daadkracht

 • Slotsessie: Het uur der waarheid…
 • Leiderschap is de moed om beslissingen te nemen en doorzettingsvermogen te tonen.
 • Verbinden van alle leiderschapsthema’s tot één geheel.
 • Collectieve afsluiting.

Masterclass door prof. dr. Gabriel Anthonio

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045