Topleergang Excellent Leiderschap

Docenten

Aan de leergang wordt meegewerkt door topbestuurders, hoogleraren en vakspecialisten op het terrein van (deelaspecten van) waardengedreven leiderschap.

Gabriël Anthonio

gabriel_anthonio3_smallProf. dr. Gabriël Anthonio verzorgt de inleidende masterclass over waardengedreven leiderschap. Door zijn medewerking aan eerdere seminars en masterclasses, weten we dat zijn narratieve en conceptuele benadering op een bijzondere en effectieve wijze bijdraagt aan het ontdekken van dieperliggende overtuigingen en waarden op het gebied van (persoonlijk) leiderschap.

Gabriël is voorzitter van de Raad van Bestuur van Verslavingszorg Noord Nederland, bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en Lector in Leiderschap en Verandermanagement aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Gabriël is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn loopbaan begint in de christelijke hulpverlening aan verslaafden en randgroepjongeren. Daarna vervulde hij enkele directiefuncties bij justitie waaronder directeur van een Jeugdgevangenis en de Dr. S. van Mesdagkliniek, forensisch psychiatrisch centrum te Groningen. Tot 2015 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdzorg Friesland.

Zijn onderwijs wordt gekenmerkt door een combinatie van Bijbelse inzichten en principes, wetenschap en de dagelijkse praktijk. Hij spreekt daarbij niet alleen het verstand, maar bovenal het hart aan.

Inge Nuijten

Inge_NuijtenDr. Inge Nuijten verzorgt de masterclass “Leiderschap en Dienstbaarheid”. Ze promoveerde eind 2009 op dienend-leiderschap aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Daarnaast studeerde ze Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en Bewegingswetenschappen aan de VU en studeerde cum laude af in Organisatie Psychologie, Psychologie van Arbeid & Gezondheid en Sportpsychologie. Na een jaar te hebben gewerkt als assistant professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, is Inge haar eigen bedrijf, INSPT, gestart. In 2012 richtte zij samen met Dr. Diana Rus “Redpoint Company” op. Vanuit Redpoint Company kunnen zij organisaties nog beter van dienst zijn bij het vormgeven aan dienend-leiderschap en het bevorderen van prestaties.

INSPT is voortgevloeid uit de werkzaamheden die Inge sinds 2004 als praktiserend sportpsycholoog verrichtte, de ervaring die zij voor en tijdens haar PhD heeft opgedaan in het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs, en natuurlijk uit haar onderzoek. INSPT staat voor het bevorderen van kennis op het gebied van servant-leadership, welzijn en presteren via onderzoek, advies, training, onderwijs en publicaties. Haar credo: “rijkdom is het verrijken van anderen”. Inge is sinds 2009 lid van de Raad van Advies van het Greenleaf Center for Servant Leadership Europe, zit in de Internationale commissie van het Greenleaf Scholars Program en maakte van 2007-2011 deel uit van het team van Stichting Topgolf Prise d’Eau. Zij is verbonden aan SerVUs (Vrije Universiteit van Amsterdam) en sinds 2012 kerndocent van het Young Leadership programma van AOG School of Management.

Hans Alma

Prof. Dr. Hans AlmaProf. dr. Hans Alma verzorgt de masterclass over ‘Leiderschap en Zingeving’. Opgeleid als andragoloog en cultuur- en godsdienstpsycholoog, heeft Hans zich altijd bezig gehouden met het menselijke zoeken naar zin. Zij heeft onderzoek gedaan naar hoe mensen zich een levensbeschouwelijke traditie toeëigenen en naar de rol van kunst in zingeving en levensbeschouwing. Meer en meer is zij zich gaan richten op de rol van verbeelding in hoe mensen hun leven vormgeven.

Hans Alma (1962) studeerde in 1988 af aan de Universiteit Leiden in de andragologie, specialisatie volwasseneducatie. In 1989 begon zij met onderzoek aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit naar geloven in de leefwereld van jongeren. Dat resulteerde in 1993 in een gelijknamige publicatie. In 1993 studeerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen af in de cultuur- en godsdienstpsychologie. In 1998 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit op een godsdienstpsychologisch onderzoek naar identificatie in het doorgeven van de christelijk traditie. Zij was vervolgens werkzaam als universitair docent godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden.

In 2003 werd zij benoemd tot hoogleraar psychologie en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) te Utrecht, met speciale verantwoordelijkheid voor het terrein van humanistische geestelijke verzorging. Van 2007 – 2012 was rector magnificus van de UvH. Momenteel is zij als hoogleraar cultuurpsychologie verantwoordelijk voor globaliseringstudies aan de UvH.

Hans Alma woont met haar partner in Antwerpen en geniet van het rijke (inter)culturele leven in deze stad. Een omgeving die de verbeeldingskracht stimuleert!

Bas Blekkingh

Bas BlekkinghBas Blekkingh coacht het hoger segment leidinggevenden en begeleidt organisaties naar een meer authentieke cultuur. Zijn manier van aanpak kenmerkt zich door een no-nonsense benadering. Zijn missie is: mensen en organisaties gelukkiger en succesvoller maken.

Bas is een veelgevraagd en zeer gewaardeerd spreker op het terrein van Authentiek Leiderschap. Binnen deze leergang verzorgt hij de gelijknamige masterclasss.

Bas is oprichter en mede-eigenaar van Authentiek Leiderschap BV, een bureau voor leiderschapsontwikkeling. Hier werken mensen die een positieve kijk op het leven hebben en een heilig geloof in de mooiheid van mensen en hun authentieke kracht. Dit wil Bas ook zelf uitdragen. Op een directe en liefdevolle manier haalt hij het verborgen potentieel van mensen naar boven en zet hen aan het stuur van hun eigen ontwikkeling.

Als auteur van het boek ‘Authentiek leiderschap’ gaat hij in op het in de praktijk getoetste 7 schillenmodel. Door elke schil te begrijpen en te doorlopen  kom je dichter bij de kern van wie jezelf bent. In zijn boek -en ook in de masterclass- gaat het om vragen als: wat wil ik bereiken in het leven? Wat zijn mijn normen en waarden? Waar sta ik voor en wat is mijn missie?

Bas doceert ‘Authentiek leiderschap’ als parttime-docent op de universiteit Nyenrode. Zijn opleiding heeft hij genoten aan de Koninklijke Militaire Academie. Binnen de landmacht kreeg hij de mogelijkheid om leidinggevenden op te leiden. In 1993 heeft hij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en in 1996 is hij begonnen met zijn bedrijf.

Philip Messak

Philip MessakPhilip Messak (1964) verzorgt de masterclass “Leiderschap, Moed en Daadkracht”. Hij is getrouwd met Karin en samen zijn zij de ouders van drie volwassen kinderen, Carmen, Ruben en Romy. Hij heeft 25 jaar mogen dienen bij het Korps Mariniers en de Koninklijke Landmacht.

Door diverse functies te bekleden als soldaat en officier bij Defensie weet hij als geen ander hoe het is om leiding te ontvangen en leiding te geven. Als pelotonscommandant werd hij in 1995 uitgezonden met Dutchbat III naar voormalig Joegoslavië.

Op basis van Philip zijn dagboeken uit Srebrenica is het boek “Man met een Missie” verschenen. Dit is een persoonlijk verhaal van de mens achter de militair onder extreme omstandigheden. Philip heeft besloten nooit meer het slachtoffer te willen zijn maar regie te nemen over zijn leven!

Op dit moment is Philip werkzaam als directeur op een vmbo school te Assen, CS Vincent van Gogh. Naast zijn reguliere werk in het Onderwijs is hij ook ondernemer en begeleidt hij veteranen en jongeren die hulp kunnen gebruiken om zich als mens in de maatschappij van nu en morgen staande te houden. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuursfuncties en houdt hij zich bezig met het verbeteren van het ondernemersklimaat in Assen.

Zijn manier van leven kenmerkt zich door te weten wat zijn reden van bestaan is, te doen wat er echt toe doet en van toegevoegde waarde kunnen zijn voor zijn omgeving. Volgens hem is niet toevallig dat hij nu directeur is van een school waar hij met zijn collega’s en leerlingen het verschil wil maken.

Gijs-Jan Schussler

Gijs Jan SchusslerIn de afgelopen jaren heeft Gijs-Jan Schüssler als infanterieofficier gediend onder diverse operationele omstandigheden in Irak en Afghanistan. In de meest uitdagende omstandigheden heeft hij diverse vormen van leiderschap moeten tonen. Hij gelooft in sterke mate in het proces opdrachtgerichte commandovoering. Het fundament van dit proces is eensgezindheid, gezamenlijkheid, wederzijds vertrouwen, duidelijke richting geven en besluiten durven nemen. Zijn motto: alle ideeën en plannen vallen of staan met goed leiderschap

Momenteel is hij werkzaam als projecteider bij TNO binnen de afdeling technical sciences en operationeel analist bij Defensies. Tijdens zijn “executive” MBA studie heeft Gijs-Jan een breder beeld gekregen van diverse managementmodellen en de uitdagingen die binnen andere organisaties spelen. In een “burger” omgeving is hij voor de duur van 2 jaar binnen de operationele operatien van Albert Heijn geplaats geweest om zichzelf hierin verder te verdiepen en verbreden.

Ondanks het feit dat Gijs-Jan geen full-timer militair meer is blijft hij in grote mate betrokken bij de Defensie organisatie door zijn werkzaamheden voor TNO en zijn betrokkenheid als reservist. Als projectleider past hij op dit moment ook opdrachtgerichte commandovoering toe. Daarnaast is hij ook secretaris van de Vereniging van Infanterie Officieren.

Gijs-Jan heeft verder een studie Hotel Management gevolgd aan de Stenden University in Leeuwarden en is hier nog steeds aan verbonden als gastdocent en lid van de adviescommissie voor de Master opleidingen. Ook is hij sterk betrokken bij de ontwikkeling van de Masterclass “Anders Kijken” ontwikkeld door het Maurits Instituut. De leiderschapslessen van Defensie worden hier gedeeld met het bedrijfsleven.

Paul Donders

Paul DondersDe masterclass “Leiderschap en Meesterschap” wordt gegeven door Paul  Donders. Samen met Chris Sommer schreef hij het inspirerende boek “Meesterschap – visie, lef en levenskunst”. Paul heeft  een passie voor mensen en ziet het als een voorrecht om professionals en leidinggevenden te inspireren hun unieke talenten te ontdekken en tot het volle potentieel te ontwikkelen. Hij is één van de oprichters van Xpand, en sinds 1987 een drijvende en leidende kracht binnen de organisatie. Zijn bedrijf is in tien verschillende landen vertegenwoordigd, met in totaal 120 trainers en consultants. Paul is een inspirerende spreker, een gevestigd strategisch adviseur, en schrijver van meerdere leiderschapsboeken.

Paul begon in 1977 met zijn studie architectuur in Duitsland en sloot zich aan bij een studentenvereniging. Hij werkte en studeerde af in Dortmund. Na zijn studie werkte hij acht jaar als architect in Duitsland. Zo leerde hij alle facetten van het vak kennen en waarderen. Het werd hem echter steeds duidelijker dat hij meer in mensen en hun interactie geïnteresseerd was, dan in de gebouwen die hij voor hen en om hen heen ontwierp. In 1986 namen hij en zijn vrouw, Sylvia, een sabbatical van zes maanden. Ze vertrokken naar Hawaï, waar hij de eerste drie maanden leiderschap en communicatie studeerde aan een universiteit en de laatste drie maanden werkte op het prachtige Big Island. Daar kwam hij tot de conclusie dat architectuur een prima basis was om aan een nieuw vakmanschap te bouwen; een vakmanschap als trainer en consultant op het gebied van leiderschapsontwikkeling. In 1998 keerden ze terug naar Nederland, om verder te bouwen aan hun internationale bedrijf xpand. Paul woont samen met zijn vrouw en hun drie kinderen in Hoornaar en geniet meer dan ooit tevoren van zijn vak.

Karin Lasthuizen

Karin Lasthuizen_2015

Dr. Karin Lasthuizen is universitair hoofddocent Bestuur en Integriteit en lid van de onderzoeksgroep “Quality of Governance” bij de afdeling Bestuurswetenschappen van de VU te Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar Leiderschap en Ethiek bij organisaties in de publieke sector. Daarnaast is ze verbonden aan het VU Zijlstra Center voor public control, governance en leiderschap en gemeenteraadslid in Arnhem. Met Lasthuizen Consultancy adviseert en begeleidt ze bedrijven en organisaties op het terrein van (ethisch) leiderschap en bestuurlijke ethiek.

Na het behalen van haar master in 1995 aan de afdeling Politieke Wetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen, werkte ze een aantal jaren bij het Europees Sociaal Research Center MZES in Mannheim (Dld) en onderzoeksbureau Intomart GfK in Hilversum. In 2008 promoveerde Karin aan de afdeling Sociale Wetenschappen van de VU te Amsterdam met een proefschrift over leiderschap en ethiek.

Max Daniel

Drs. Max Daniel is Hoofd Operatiën bij de Nationale Politie Noord Nederland. Daarvoor was hij korpschef van de politie Fryslân. Binnen dit korps was hij verantwoordelijk geweest om in het kader van het programma Fryslân 2016, een grote bezuinigingsoperatie te leiden, zonder dat dit ten koste mocht gaan van de slagkracht van de organisatie en de veiligheid binnen de regio. Om dit te kunnen bereiken is een hoge mate van professionaliteit en ambitie vereist, maar ook een vorm van leiderschap van leiderschap die transparantie vereist als het gaat om eigen motieven en drijfveren. Hiermee komen we op het terrein van authenticiteit. Aan de hand van zijn persoonlijk leiderschapsverhaal zal Max dit thema inleiden in een boeiende masterclass.

Max Daniel typeert zichzelf als een politiemens in hart en nieren. Gedurende zijn loopbaan heeft Max verschillende functies en taakvelden van het politievak mogen uitoefenen. Ook heeft hij drie jaar leiding gegeven aan de opsporingsorganisatie van de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol.

In de afgelopen jaren heeft Max diverse methoden geïntroduceerd om de georganiseerde hennepcriminaliteit landelijk onder de aandacht te brengen en effectief te bestrijden, verkeershorken te bekeuren, patsers van hun imago te beroven en veelplegers aan te pakken. Voor de bedrijfsvoering heeft hij werkwijzen ontwikkeld om op slimmere wijze personeel te werven onder de zowel autochtone als allochtone doelgroep, de kosten van politiepaarden te reduceren, het leervermogen van het korps te vergroten en de bureaucratie te bestrijden.

Max zijn stijl van leiderschap is meer gericht op het inspireren en motiveren dan op instrueren. Hij wordt gezien als iemand met een sterke betrokkenheid en overtuiging, die zijn visie kan overdragen en op die manier zijn medewerkers enthousiasmeert voor hun taken. Vernieuwing, ondernemerschap en creativiteit zijn belangrijke steekwoorden in zijn visie op leiderschap.

Hans Groeneboer

Hans Groeneboer

Hans is contextueel therapeut, coach, auteur en trainer.
Hij richtte in 1989 Stichting Koinonia op wat uitgroeide tot een landelijk netwerk van praktijken voor pastorale en psycho sociale hulpverlening waar jaarlijks 350 cursisten aan deelnemen. Hij schreef een aantal boeken vanuit het pastoraat over huwelijk, familierelaties, samengestelde gezinnen en communicatie.

De laatste vijf jaar is Hans ook actief in het bedrijfsleven als trainer en adviseur en traint hij management teams van grote bedrijven als KPN en KLM in Nederland.

Hij schreef samen met een collega een nieuw boek over contextueel management Dynamiek in Verbinding. Alles draait om verbinding. Of we nu in het bedrijfsleven werken, in kerken of in families of huwelijken. Uiteindelijk komen we tot ons doel als we verbinden en samenwerken. Dat is het terrein waar Hans zich heeft gespecialiseerd. In de masterclass “Leiderschap en Verbondenheid”neemt Hans ons mee in het beïnvloeden van organisaties vanuit contextueel perspectief.

André Rouvoet

Portret van Andre Rouvoet Fotografie (c) Marie Cecile Thijs, 2009 www.mariececilethijs.com

André Rouvoet is voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en voormalig politicus. Hij was namens de ChristenUnie en de RPF lid van de Tweede Kamer. Hier hield hij zich onder andere bezig met justitie, volksgezondheid en welzijn. In het kabinet-Balkenende IV was hij minister voor Jeugd en Gezin en viceminister-president (2007-2010).

Als demissionair minister werd hij vervolgens minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2010). In 2003 ontving hij de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid en in 2004 werd hij door de parlementaire pers gekozen tot Politicus van het jaar. In 2011 kondigde hij zijn vertrek uit de politiek. Sinds 1 februari 2012 is hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

Bart Broekman

Bart Broekman is initiatiefnemer en auteur van de Leergang Excellent Leiderschap. Hij is getrouwd met Janine en heeft twee dochters. Hij is oprichter en directeur van “Excellence Coaching & Consultancy”, “Excellence Opleiding & Training” en “Excellence Kerken”. In zijn dagelijks leven coacht en traint hij leidinggevenden en teams binnen bedrijven en (non-profit en overheid) organisaties. Binnen deze leergang ondersteunt hij deelnemer in hun proces van leiderschapsontwikkeling.

Bart is initiator en ontwikkelaar van o.a. de Post Hbo Leergang Excellent Coachen, de Nationale Coachseminar en andere opleidingen op het terrein van leiderschapsontwikkeling en coaching. Met de Leergang Excellent Leiderschap bouwt hij verder aan zijn droom om mee te werken aan de vorming van leiders die het verschil maken in hun omgeving, door een betrouwbare en wijze omgang met mensen en het uitdragen en voorleven van betekenisvolle waarden en ambities.

Naast zijn reguliere werk als opleider en executive coach zet hij zijn expertise in voor de ontwikkeling van lokale kerken, goede doelen organisaties en de ondersteuning van kerkleiders.

Voor meer achtergrondinformatie over Bart klik hier.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045