Post Hbo Leergang Excellent Teamcoachen

Wat wordt in de leergang behandeld?

Onderwijsblokken en thema’s

 • Blok 1: Contracteren, observeren en interveniëren
 • Blok 2: Coachen op leiderschap, macht en zelfsturing van teams
 • Blok 3: Coachen op diversiteit en verschillen in teams

Binnen de onderwijsblokken wordt aandacht gegeven aan de volgende thema’s:

 • De persoon en de rol van de teamcoach
 • TransforMissioneel Teamcoachen
 • Coachen van teamleiders
 • Zelfsturing in teams
 • Teamcoachcompetenties
 • Teamontwikkelingsfasen
 • Reflecteren op teamniveau
 • Intake van teams en diagnostisering
 • Beïnvloeden van teamcultuur
 • Methodisch interveniëren
 • Ontwikkelen teamcoachprogramma’s
 • Coachen van professionals
 • Interventieniveaus
 • Het teamcoachproces begeleiden
 • Teams en organisatiecontext
 • Teamcommunicatie
 • Succesfactoren van teamcoaching
 • De complexiteit van teams
 • Disfunctionele patronen

Einddoelen

Deze leergang is erop gericht dat je doelstellingen bereikt die te relateren zijn aan het te behalen competentieniveau. De volgende einddoelen op vaardigheidsniveau worden nagestreefd:

 1. Je bent proactief gericht op het aansluiten bij de begeleidingsbehoefte van een team wat betreft de fase van ontwikkeling in teamfunctioneren (bijvoorbeeld ten aanzien van taakvolwassenheid) en de aanwezige diversiteit in het team (zelfinzicht).
 2. Je ontwikkelt zelfinzicht en verbetert eigen professioneel handelen als coach door gebruik te maken van verschillende bronnen, in wisselwerking met elkaar: diverse theoretische modellen, feedback van anderen en systematische en nauwgezette reflectie op eigen handelen (zelfinzicht als teamcoach en gericht zijn op zelfontwikkeling).
 3. Je werkt gericht aan het (laten) ontstaan van randvoorwaarden voor het team om te kunnen (door)ontwikkelen en hanteert adequaat –ook diffuse of conflicterende- belangen zoals die zich afspelen in het team, in de directe context van het team (opdrachtgever, leidinggevende) of in de wisselwerking met jezelf als coach (omgaan met de coachovereenkomst).
 4. Je bent in staat om teamcoaching te plaatsen binnen de organisatieontwikkeling- en context,  je hebt oog voor het specifieke van de organisatie en de effecten daarvan op teams en je helpt het team perspectiefwisseling toe te passen in het gezamenlijk reflecteren om zo de relatie tussen team en organisatie te optimaliseren (organisatiecontext).
 5. Je herkent en schenkt bewust aandacht aan signalen voor de dynamiek in de ‘onderstroom’ in het team en aanwezige patronen en zet dit in om het team te helpen beter te reflecteren op de eigen werkwijze (vormgeven van coachrelatie).
 6. Je plaatst verschillende interventies (methoden en technieken) om een krachtige leeromgeving te scheppen waardoor het team gestimuleerd wordt zelf haar verantwoordelijkheid te nemen om haar gewenste resultaten te laten realiseren (gerichtheid op zelfinzicht van het team en doel- en actiegerichtheid).
 7. Je onderbouwt eigen keuzes uit coachmodellen, instrumenten en technieken in een integratie van een eigen benadering van werken met een team (gebruik van modellen en technieken);.
 8. Je kan op basis van de zelf (of door anderen) gegeven teamcoaching, je eigen wijze van evalueren ​kritisch beschouwen (evaluatie) en voedt daarmee zowel professionalisering en methodisch werken alsook ethisch handelen (professie).

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045