Basiscursus Coachen

Module 2 | Basisvaardigheden van het Coachen

Deze module vormt samen met module 1 de Basiscursus Coachen.  Een deelnemer die modulen 1 en 2 met positief resultaat heeft afgesloten kan -mits is voldaan aan alle toelatingsvoorwaarden- doorstromen naar module 3 van de leergang. De Basiscursus Coachen biedt zo een mooie gelegenheid om aan het coachen te snuffelen en kennis te maken met de opleiding, alvorens in te tekenen op een volledige leergang.

De module ‘Basisvaardigheden van het coachen’ heeft tot doel om de deelnemer vertrouwd te maken met de basisbeginselen van het coachen. Dat wil niet zeggen dat deze module overbodig is voor hen die in de praktijk al met coachen te maken hebben gehad. Zelfs voor de doorgewinterde coach is het van belang om opnieuw stil te staan bij de vraag: doe ik de dingen nog zoals ik ze zou moeten doen. Om een vergelijking te maken: ook al heb je sinds lange tijd je rijbewijs, in de praktijk kunnen er allerlei onregelmatigheden of slordigheden in sluipen. Basisvaardigheden zijn van essentieel belang. Basisvaardigheden gaan over wat echt belangrijk is, wat fundamenteel is in het coachen.

Coachen is een vak apart. Veel mensen denken dat ze coachen, maar in feite doen ze niets anders dan adviseren of het doorgeven van kennis. Coachen vergt een actieve luisterhouding en doelgericht vragen stellen om zo de ander in een proces te brengen van bewustwordingsontwikkeling. Bij coachen gaat het erom dat niet de coach maar de coachee zelf het antwoord gaat vinden. In zijn benadering heeft de coach een bepaalde voorkeursstijl, de een is directief en ondersteunend en een ander is non-directief en confronterend. In deze module gaat de deelnemer ontdekken welke stijl van coachen bij hem past en hoe hij die effectief kan inzetten. Ook zal hij zicht krijgen op zijn eigen coachkwaliteiten en de daaraan verbonden persoonlijke valkuilen en uitdagingen,

TransforMissioneel Coachen heeft te maken met het herdefiniëren van denkkaders. De deelnemer krijgt  in deze module technieken aangereikt die de coachee helpen bij het bedenken van  ‘baanbrekende oplossingen’ voor zijn eigen probleem. In dat kader zal ook worden stil gestaan bij het doorbreken van weerstanden in het coachen.

In deze module wordt veel geoefend in kleine groepjes van twee of drie personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van fictieve en  (eigen) bestaande casussen. De leerervaringen worden zowel in de kleine groep als plenair gereflecteerd en geëvalueerd.

Docenten: Bart en Janine Broekman

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045